Wat is een intranet? - Oneteam (2024)

Wat is een intranet?

Een intranet is een privéomgeving op internet, waar alleen de medewerkers van een organisatie toegang toe hebben. In de definitie van intranet vind je dan ook woorden als privénetwerk, intern communicatieplatform en besloten internet terug. Of je medewerkers nu thuis of op het werk zijn en vanaf hun mobieltje, tablet of wat dan ook inloggen; ze zitten allemaal in dezelfde omgeving.

Hoe is intranet ontstaan?

Intranet is ontstaan rond 1996, toen duidelijk was wat het internet ons te brengen had en bedrijven steeds zwaardere eisen aan prestaties, beveiliging en betrouwbaarheid van hun online omgeving gingen stellen. Internet had zo z’n grenzen, en door de voordelen van een gesloten privénet te combineren met de voordelen van goedkope standaardapplicaties uit de internetwereld, ontstond intranet.

Waarvoor wordt een intranet gebruikt?

Een intranet wordt gebruikt voor diverse doeleinden. De eerste is om alle medewerkers van de organisatie toegang tot bepaalde (bedrijfs)informatie en nieuws te geven. Je kunt ook allerlei bedrijfssystemen en software op het intranet aansluiten, wat ons brengt bij de tweede toepassing van intranet. Dankzij de koppeling met bijvoorbeeld je Document Management Systeem, communicatieplatform en agenda’s hebben medewerkers inzicht in de juiste documenten en planningen, kunnen ze makkelijk samenwerken en kunnen ze efficiënt communiceren met elkaar.

Waarom is een intranet belangrijk?

Waarom een intranet voor mijn organisatie, denk je misschien. Een intranet biedt veel voordelen, zoals:

1. Betere communicatie en samenwerking

Medewerkers hebben toegang tot dezelfde online omgeving, waarbinnen ze onder andere elkaars planning kunnen zien en elkaar berichten kunnen sturen. Intranet vervangt daarmee allerlei losse documenten en communicatie-apps en de samenwerking krijgt een boost.

2. Hogere productiviteit

Doordat medewerkers niet meer allerlei losse apps en bestanden hoeven openen en bijhouden en makkelijker inzicht hebben in de juiste informatie, werken ze efficiënter en verzetten ze meer werk.

3. Meer kennisdeling

Een video die laat zien hoe het nieuwe kassasysteem werkt? Informatie die relevant is voor de hele vulploeg? Op een intranet deel je in één keer de juiste informatie met de juiste mensen en je bevordert het onderling delen van kennis.

4. Betere onboarding

Van trainingsvideo’s, introductieprogramma’s en nieuwsbrieven tot het personeelshandboek en het werkrooster. Alle info die een nieuwe medewerker tijdens het onboarding programma nodig heeft, staat op het intranet. Wel zo duidelijk en het maakt nieuwe medewerkers snel wegwijs.

5. Meer veiligheid en privacy

Doordat jullie intranet is afgeschermd van de buitenwereld, zijn gegevens veiliger en is privacy van gevoelige en vertrouwelijke informatie gegarandeerd.

Wat zijn de verschillende soorten intranet?

Er zijn verschillende soorten intranet. Ten eerst heb je het traditioneel intranet. Dit is het klassieke intranet, waarbij je inlogt in een beveiligde werkomgeving en hier bestanden en je werkmail vindt. Ook kun je hier als werkgever berichten sturen aan je medewerkers.

De tweede soort intranet is het sociaal intranet. Dit is een moderner intranet met sociale-mediafuncties zoals een chat, persoonlijke tijdlijn, blog of smoelenboek. Hiermee wordt meteen het nadeel van een traditioneel intranet duidelijk: het betreft eenzijdige communicatie en medewerkers moeten alsnog aparte apps of software gebruiken om met elkaar te communiceren, korte berichtjes te sturen of even snel op te zoeken hoe die nieuwe collega van de avondploeg ook alweer heet.

Zeker voor retailorganisaties en horecabedrijven met veel non-desk medewerkers is een sociaal intranet de beste keuze. Je kunt goed en makkelijk over en weer communiceren, je stimuleert mensen om hun mening te delen of feedback te uiten over acties, werkwijzen of producten. Op een sociaal intranet kun je ook makkelijker foto’s en video’s delen. Meer over de voordelen van een sociaal intranet lees je in ons blog ‘Wat zijn de voordelen van een modern sociaal intranet’.

Wat is een intranet? - Oneteam (1)

Waarom Oneteam het perfecte alternatief is voor een traditioneel intranet

Samengevat vervang je met een goed sociaal intranet je traditionele intranet, WhatsApp, e-mails, bulletin boards en ouderwetse training via het intranet. Kies je voor Oneteam’s alles-in-één oplossing, dan kies je ervoor om makkelijker en sneller met je medewerkers in contact te komen. Dat bespaart zowel jou als je medewerkers kostbare (werk)tijd. Onder andere, want Oneteam is méér dan een interne communicatie app. Onboarding, e-learning, formulieren en checklists, enquêtes, integraties, branding; het zit allemaal in onze alles-in-één-medewerkersapp.

Je leidt medewerkers vanaf het begin sneller en effectiever op, zorgt ervoor dat je team beter en fijner samenwerkt en realiseert een hogere betrokkenheid en loyaliteit. Bekijk onderstaande video en ontdek waarom Oneteam de nieuwe manier is om je non-desk medewerkers te bereiken. Want zeg nou zelf, de medewerker van nu heeft al genoeg bij te houden toch?

Wat is een intranet? - Oneteam (2)

Sander Kalkman

Sander Kalkman is the VP of Marketing at Oneteam. He mainly writes about internal communication and other marketing-related topics. Fun fact about Sander: He also writes articles for Frankwatching, a popular marketing media site in the Netherlands.

Wat is een intranet? - Oneteam (2024)

FAQs

Wat is een intranet? - Oneteam? ›

Een intranet is een privéomgeving op internet, waar alleen de medewerkers van een organisatie toegang toe hebben.

Wat houdt intranet in? ›

Een intranet is een privaat computernetwerk of een besloten informatieplatform binnen een organisatie. Het primaire doel van een intranet is het elektronisch delen van informatie.

Hoe kom je op intranet? ›

Intranet is een privénetwerk dat alleen gebruikt kan worden door medewerkers die hier toegang toe hebben. Toegang tot dit systeem krijg je alleen door in te loggen en vaak werk je vanuit een portal met workspaces.

Waarom is een intranet belangrijk? ›

Waarom een intranet? Een intranet kent vele voordelen. Het helpt medewerkers beter communiceren, kennis te delen en samenwerken. Ook dient het als een handige tool voor interne opleiding en kan het gebruikt worden als creatieve uitlaatklep.

Wat is een goed intranet? ›

Een goed intranet is meer dan een communicatie-instrument, het is een werkinstrument. In veel bedrijven is het intranet een soort bedrijfskrant. Een site met veel verschillende soorten informatie, maar vooral veel oninteressante, nutteloze informatie. De meeste intranetpagina's worden dan ook nooit gelezen.

Waar is intranet voor? ›

Een intranet zorgt ervoor dat alle computers, smartphones en andere apparaten in je organisatie met elkaar in verbinding staan. Dat is niet alleen handig, maar brengt ook nog eens betere samenwerking, een hogere productiviteit en vele andere voordelen met zich mee.

Wat is het verschil tussen internet en intranet? ›

Het internet is een breed netwerk van computers en is voor iedereen beschikbaar. Een intranet is een netwerk van computers dat is ontworpen voor een bepaalde groep gebruikers.

Hoe ziet intranet eruit? ›

Een intranet is een privénetwerk dat alleen toegankelijk is voor een specifieke groep mensen, zoals werknemers van een bedrijf. Het wordt gebruikt om op een veilige manier informatie te delen, samen te werken en bedrijfscommunicatie te verbeteren.

Welke onderwerpen op intranet? ›

Denk in toptaken voor intranet
  • Kennis en informatie over het vakgebied vinden en delen;
  • Nieuws lezen van de organisatie of afdeling;
  • Collega's vinden en samenwerken;
  • Informatie over de organisatie vinden: strategie, missie, visie, feiten en cijfers;
  • Over mij: alle taken rondom een persoonlijke dienstbetrekking;
Oct 10, 2022

Is SharePoint een intranet? ›

SharePoint is software van Microsoft waarmee organisaties hun eigen websites kunnen maken. Deze website kan worden gebruikt voor het opslaan, ordenen en delen van informatie. Omdat SharePoint uitblinkt op deze punten wordt het vrijwel altijd ingezet als intranet.

Wat is een sociaal intranet? ›

Sociaal intranet is een (online) plek waar je collega's bij elkaar komen om te overleggen of samen te werken. Het is een platform waarop nieuwsupdates of vragen worden gedeeld. Het hoofddoel van een sociaal intranet is interactie. Sociaal Intranet zorgt ervoor dat jouw organisatie met elkaar verbonden blijft.

Wat betekent extranet? ›

Extranet is een privé netwerk dat toegang geeft aan partners, leveranciers en verkopers of een groep geselecteerde klanten. Het is een afgebakend deel van een intranet met toegang voor externe partijen.

Wat is intranet URL? ›

Een intranet is een gesloten online communicatiesysteem dat alleen gebruikt kan worden door geautoriseerde gebruikers. Veel bedrijven en scholen maken gebruik van deze mogelijkheid. Het kan gezien worden als een privaat netwerk (privé internet) binnen een bedrijf.

Hoe werkt intranet? ›

Een intranet is een privénetwerk binnen een organisatie waartoe enkel medewerkers toegang hebben. Dit netwerk kan bestaan uit gekoppelde Local Area Networks (LAN) Via deze verbindingen kunnen er thuis of op een bedrijf fysieke aansluitingen gemaakt worden met onder andere printers, routers en andere computers.

Wat is een intranet bericht? ›

Een sociaal intranet is een interactief platform voor interne communicatie en samenwerking binnen organisaties. Hier kunnen medewerkers informatie delen, op de hoogte blijven van bedrijfsnieuws, en elkaar betrekken bij hun dagelijkse werkzaamheden.

Wat is een corporate intranet? ›

Wat is een intranet en wat zijn de voordelen ervan

Een intranet is een besloten netwerk dat werknemers van een bedrijf informatie met elkaar laat delen. Het is als een website of app maar dan voor mensen binnen het bedrijf.

Wat is intranet en extranet? ›

Een extranet is een intranet dat vanaf internet benaderbaar is. Vanzelfsprekend geldt de bereikbaarheid alleen voor daartoe geautoriseerde bezoekers, zoals klanten, partners, leveranciers. Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 271 vragen en antwoorden over Internet.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Velia Krajcik

Last Updated:

Views: 5987

Rating: 4.3 / 5 (54 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Velia Krajcik

Birthday: 1996-07-27

Address: 520 Balistreri Mount, South Armand, OR 60528

Phone: +466880739437

Job: Future Retail Associate

Hobby: Polo, Scouting, Worldbuilding, Cosplaying, Photography, Rowing, Nordic skating

Introduction: My name is Velia Krajcik, I am a handsome, clean, lucky, gleaming, magnificent, proud, glorious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.